Geplande stakingen bij de SNCF in 2018

In het voorjaar van 2018 zijn in heel Frankrijk stakingen aangekondigd op het spoor. Meer informatie is hier te vinden: https://nl.oui.sncf/nl/trein/staking

Correcties voor editie 2016


Blz. 9, 2e kolom
: de laatste tekstregel is weggevallen achter de foto. De zin die nu wordt afgebroken na 'in', moet eindigen met 'de monding van de Douron'.


Blz. 42, rechterkolom, 2e alinea:

[...] Wie liever door het stillere polderland blijft fietsen, kan vanaf knooppunt 1 in Adinkerke via knooppunt 84, 9 en 68 naar Veurne fietsen en dan de bordjes van de Noordzeeroute (ook LF1) volgen.[...]


Blz. 128, kader 'Rondje via de citadel van Boulogne'
: bij Km 2.7 is in de navigatietekst een straatnaam weggevallen (de letters hebben dezelfde kleur gekregen als de achtergrond). Tussen de haakjes moet staan: Rue des Réligieuses Anglaises.

 

Blz. 42, Alternatief via Le Havre
De route  door het havengebied van Le Havre kan op werkdagen erg druk zijn met vrachtverkeer. De gedeeltes waar een fietspad ontbreekt, zijn dan gevaarlijk om te fietsen. Op zon- en feestdagen is het hier veel rustiger.
Ook bij harde wind en dreigend onweer is de route over de Pont de Normandie af te raden.

 

Blz. 118, onderschrift foto
In het fotobijschrift is abusievelijk 'Manoir d'Ango bij Varengeville-sur-Mer' vermeld. Dit moet zijn: Kasteel van Tous-les-Mesnils.


Blz. 154, linkerkolom
In West-Vlaanderen zijn de nummers van fietsknooppunten in 2016 volledig veranderd, waardoor de routebeschrijvingen op blz. 154 niet meer klopt. Volgens de nieuwe nummering wordt de tekst als volgt:

Vanaf De Panne terug naar huis
De in deze gids beschreven route eindigt bij De Panne in het uiterste
westen van België. Hiervandaan kan via het netwerk van fietsknoop-
­punten (www.fietsnet.be) naar alle delen van België en Nederland wor-
­den gefietst. Knooppunt 1 ligt 400 m voor het eindpunt in Adinkerke,
op de kruising van Dorpsstraat en Stationsstraat. Van hier is het nog 94
km naar het station van Vlissingen over een relatief korte en autoluwe
route via de volgende knooppunten: 1, 84, 9, 68, 86, 6, 98, 7, 8, 70, 61, 12,
2, 19, 84, 83, 58, 94, 60, 29, 66, 47, 40, 30, 21, 65, 36, 4, 27, 23, 50, 10, 34,
92, 22, 17, 47, 74, 24, 57, 54, 94, 98, 96, 97, 95, 36, 44, 41, 12, 11, 81, 82,
83, 14, 20, 7.